Totalentreprenad – Låt Byggföretaget Ta Over Ansvaret

post thumb
by Lasse/ on 05 Sep 2020

Totalentreprenad – Låt Byggföretaget Ta Over Ansvaret

Det är mycket att tänka på när du ska genomföra ett större byggprojekt. Kanske har du köpt ett renoveringsobjekt som du vill bygga om och renovera upp till ditt drömhus, eller så har du precis bestämt dig för att bygga hus. Oavsett vilket är det stora och omfattande arbeten som med fördel kan organiseras som en totalentreprenad. Då överlåter helt enkelt allt ansvar för att kontraktera hantverkare för de olika arbetena och koordinera deras arbetsinsatser till det företag som har totalentreprenaden.

Låt oss hjälpa dig med ditt byggprojekt

Byggfirma Stockholm har vi lång erfarenhet av byggprojekt där vi har varit totalentreprenörer. När du kontaktar oss är det en klar fördel om du har anlitat en arkitekt eller konstruktör som kan rita upp de ritningar som du behöver för att kunna ansöka om bygglov. Alla större renoveringar och husbyggen är bygglovspliktiga och de ritningar och dokument som du bifogar i bygglovsansökan är även ett bra underlag för oss när vi räknar på ett anbud.

Med totalentreprenad kan du slippa ansvaret som projektledare

Förutom att du som byggherre slipper att koordinera alla hantverkare, det vill säga se till att rätt person är på rätt plats vid rätt tillfälle, kan du även välja att lämna över projektledaransvaret till oss. Det tar mycket tid och energi att stå som projektledare för omfattande byggarbeten och det bli stressigt när något hänger upp sig och orsakar förseningar. Har du inte tidigare erfarenhet av att vara projektledare för stora byggprojekt rekommenderar vi att du även överlåter projektledningen till oss. Är du en van projektledare är du givetvis välkommen att själv leda byggarbetet.

Vilka förberedelser måste du göra inför totalentreprenaden?

Som vi har varit inne på tidigare måste du ansöka om bygglov från kommunen. Vill du göra en stor renovering och organisera den som en totalentreprenad är det även viktigt att du tänker igenom var du ska bo under tiden som renoveringen pågår. Det kommer att vara många hantverkare i huset samtidigt, det är mycket damm och vissa arbeten dånar mycket.

Den vecka eller veckor som de mest högljudda arbetena pågår är det klokt att vara hemifrån så mycket som möjligt eller hitta ett tillfälligt boende. Det är inte ovanligt att el och vatten stängs av i några dagar under en totalrenovering.

Här kommer en lista över de viktigaste förberedelserna:

• Ansök om bygglov i god tid – handläggningstiden kan ta upp till 10 veckor
• Anlita en arkitekt som kan hjälpa dig att hitta lösningar som passar dina behov
• Samla på dig inspirationsbilder och ta med dem till mötena med arkitekten